İnsanlık için büyük bir adım

547 insanlık için büyük bir adım Amos 21 Temmuz 1969'da astronot Neil Armstrong ana aracı terk etti ve aya girdi. Onun sözleri: "Bu bir erkek için küçük bir adım, insanlık için büyük bir adım." Bütün insanlık için anıtsal bir tarihsel andı - adam ilk kez Malachi'de idi.

NASA'nın şaşırtıcı bilimsel başarısından dikkatini dağıtmak istemem ama yine de merak ediyorum: aydaki bu tarihi adımlar bize ne yardımcı oldu? Armstrong'un sözleri bugün hala kulağa hoş geliyor - daha önce olduğu gibi, ama ayda yürümek onun sorunlarımızı nasıl çözdü? Küresel ısınmadan dolayı çevresel felaketleri artıran hala savaş, kan dökülme, açlık ve hastalık var.

Bir Hıristiyan olarak, tüm zamanların "insanlık için dev adımlar" ı gerçekten temsil eden en tarihi adımlarının, İsa'nın 2000 yıl önce mezarından attığı adımlar olduğu konusunda tam bir inançla söyleyebilirim. Pavlus, İsa'nın yeni yaşamında bu adımlara duyulan ihtiyacı açıklar: “Mesih yükselmediyse, imanınız bir yanılsamadır; günahlarınız yoluyla kendinize yüklediğiniz suçluluk hala üzerinizdedir »( 1 Korintliler 15,17).

Yıllar önce 50'in aksine, dünyadaki medya yoktu, dünya çapında bir kapsama alanı yoktu, televizyonda yayınlanmadı ya da kaydedilmedi. İfade vermek için Tanrı'nın insana ihtiyacı yoktur. İsa Mesih, dünyanın uykudayken sessiz bir zamanda büyüdü.

İsa'nın adımları gerçekten tüm insanlık içindi, tüm insanlar içindi. Dirilişi ölümün yenilgisini açıkladı. İnsanlık için ölümü yenmekten daha büyük bir sıçrama olamaz. Onun adımları, çocuklarının günah ve ebedi hayatı affetmesini garanti etti. Yeniden dirilen bu adımlar, tüm insanlık tarihinde kesinlikle en belirleyici olanlardır. Günah ve ölümden sonsuz yaşama dev bir sıçrama. «Mesih'in ölümden dirildikten sonra artık ölmeyeceğini biliyoruz; ölümün onun üzerinde hiçbir gücü yoktur »( Romalılar 6,9 Yeni Cenevre Tercümesi).

Ay'da yürüyebilen o adam inanılmaz bir başarıydı. Ancak Tanrı, günahlarımız ve günahkarlarımız için çarmıhta İsa'nın içinden öldüğünde ve sonra tekrar yükselip bahçede yürümek, insanlık için en önemli adımdı.

yorum yapan: Irene Wilson