Sonsuz bir ceza var mı?

235 sonsuz cezadır Hiç itaatsiz bir çocuğu cezalandırmak için bir nedeniniz oldu mu? Cezanın asla bitmeyeceğini hiç söyledin mi? Çocuklarımız olan hepimiz için bazı sorularım var. İşte ilk soru geliyor: Çocuğunuz size itaatsiz mi oldu? Emin değilseniz düşünmek için biraz zaman ayırın. Tamam, evet cevabı verdiyseniz, diğer veliler gibi, ikinci soruya geldik: Çocuğunuzu hiç itaatsizlik için cezalandırdınız mı? Son soruya gelelim: Ceza ne kadar sürdü? Daha spesifik olarak, cezanın devam edeceğini söylediniz mi? Bu çılgınca geliyor değil mi?

Zayıf ve kusurlu ebeveynler olarak bizlere itaatsizlik etmeleri halinde çocuklarımızı affederiz. Bir durumda uygun olduğunu düşünsek bile sizi cezalandırabiliriz, ancak çılgınca olmasa da, hayatının geri kalanında onu cezalandırmanın kaçını doğru göreceğini merak ediyorum.

Ancak bazı Hıristiyanlar, ne zayıf ne de kusurlu olmayan, Cennetteki Babamız olan Tanrı'nın, insanları hiç duymadıklarını bile, sonsuza dek ve hiç kimseyi cezalandırmadığına inandırmak istiyor. Ve Tanrı'dan bahset, o lütuf ve merhamet dolu.

Bunu düşünmek için bir dakikanızı ayıralım, çünkü İsa'dan öğrendiklerimizle bazı Hıristiyanların sonsuz lanetlenmeye inandıkları arasında büyük bir boşluk var. Bir örnek: İsa bize düşmanlarımızı sevmemizi ve hatta bizden nefret eden ve zulmetenlere iyi şeyler yapmamızı emreder. Ancak bazı Hristiyanlar, Tanrı'nın yalnızca düşmanlarından nefret etmediğine inanmakla kalmaz, ama sonsuza dek, acımasızca ve amansız bir şekilde onları kızartır.

Öte yandan İsa, "Baba, onları affet, ne yaptıklarını bilmiyorlar" diyerek askerler için dua etti. Ancak bazı Hristiyanlar, Tanrı'nın yalnızca dünya yaratılmadan önce affedileceğini önceden belirten azını affettiğini öğretir. Bu doğru olsaydı, İsa'nın duası çok büyük bir fark yaratmamalıydı, değil mi?

İnsanların çocuklarımızı sevdiği kadar, Tanrı tarafından ne kadar çok seviliyorlar? Bu retorik bir soru - Tanrı onu her zamankinden daha fazla seviyor.

İsa şöyle diyor: "Aranızda bir balık istediğinde oğluna balık için bir yılan sunacak bir baba var mı? … Eğer kötüyseniz, çocuklarınıza iyi hediyeler verebilirseniz, Baba ona soranlara Kutsal Ruh'u ne kadar verir? » (Luka 11,11: 13).

Gerçek şu ki Pavlus bize yazdığı gibi: «Tanrı dünyayı gerçekten seviyor. Çünkü Tanrı, dünyaya sevdiği tek unutulmuş oğlunu verdi, böylece ona inanan herkes kaybolmasın, sonsuz yaşama sahip olsun. Çünkü Tanrı, oğlunu dünyaya hükmetmek için dünyaya göndermedi, dünyayı onun aracılığıyla kurtardı » (Yuhanna 3,16: 17).

Bu dünyanın kurtuluşunun, Tanrı'nın onları sevmesi için O'nu gönderdiği kadar çok sevdiği bir dünya olduğunu biliyorsunuz - Tanrı'ya ve sadece Tanrı'ya bağlı. Kurtuluş bize ve müjdeyi insanlara getirmedeki başarımıza bağlı olsaydı, gerçekten büyük bir sorun olurdu. Bize bağlı değil. Tanrı'ya bağlı ve Tanrı işi yapması için İsa'yı gönderdi ve İsa işi yaptı.

Müjde'yi yaymaya katılabileceğimiz için kutsandık. Sevdiğimiz ve umursadığımız insanların ve tanımadığımız insanların ve bizim de göründüğü gibi İncil'i hiç duymamış insanların asıl kurtuluşu. Kısacası, her birinin kurtuluşu, Tanrı için bir endişe konusudur ve Tanrı gerçekten çok iyi gidiyor. Bu yüzden ona güveniyoruz ve sadece ona güveniyoruz!

Joseph Tkach tarafından


pdfSonsuz bir ceza var mı?