Tanrı'nın lütfu

276 lütufGrace bizim adımıza ilk kelimedir, çünkü Kutsal Ruh aracılığıyla İsa Mesih'te Tanrı'ya bireysel ve paylaşılan yolculuğumuzu en iyi şekilde tanımlar. “Aksine, biz Rab İsa'nın lütfu ile onlar gibi kurtaracağımıza inanıyoruz” (Elçilerin İşleri 15, 11). Biz "Mesih İsa aracılığıyla yapılan kurtuluşla O'nun lütfundan haklı olarak haklı çıkmıyoruz" (Romalılar 3:24). Sadece lütufla Tanrı bizi terk eder (Mesih aracılığıyla) kendi doğruluğunda paylaşır. Kutsal Kitap bize sürekli olarak inanç mesajının Tanrı'nın lütfu hakkında bir mesaj olduğunu öğretir (Elçilerin İşleri 14,3; 20,24; 20,32).

Tanrı'nın insanla olan ilişkisinin temeli daima lütuf ve gerçek olmuştur. Kanun bu değerlerin bir ifadesiyken, Tanrı'nın lütfunun kendisi İsa Mesih aracılığıyla tam ifade buldu. Tanrı'nın lütfuyla yasaları koruyarak değil sadece İsa Mesih tarafından kurtulduk. Her insanın lanetlendiği kanun Tanrı'nın bizim için son sözü değildir. Bizim için son sözü İsa. O, Tanrı'nın lütfu ve insanlığa özgürce verdiği hakikatin kusursuz ve kişisel bir ifadesidir.

Yasaya göre mahkumiyetimiz haklı ve adil. Kendimizden meşru davranışlar elde edemeyiz çünkü Tanrı kendi yasa ve yasallıklarının esiri değildir. İçimizdeki Tanrı, iradesine göre ilahi özgürlük içinde çalışır. İradesi, lütuf ve kurtuluşla tanımlanır. Elçi Pavlus şunları yazdı: «Ben Tanrı'nın lütfunu atmıyorum; çünkü doğruluk yasadan gelirse, Mesih boş yere öldü ”(Galatyalılar 2:21). Pavlus Tanrı'nın lütfunu atmak istemediği tek alternatif olarak tanımlar. Zarafet tartılan ve ölçülen ve alınıp satılabilecek bir şey değildir. Lütuf, Tanrı'nın, insan kalbini ve zihnini takip ettiği ve her ikisini de değiştirdiği yaşayan iyiliğidir. Roma'daki kiliseye yazdığı mektupta Paul, kendi çabamızla elde etmeye çalıştığımız tek şeyin günah ödeme, yani ölümün kendisi olduğunu yazıyor. Ama özellikle de iyi bir tane var, çünkü “Tanrı'nın armağanı Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır”Romalılar 6:24). İsa, Tanrı'nın lütfudur. Tüm insanlar için serbest bırakılan Tanrı'nın kurtuluşudur.