Kutsal Ruh senin içinde yaşar!

539 kutsal ruh onlarla yaşar

Bazen Tanrı'nın hayatınızda kayıp olduğunu hissediyor musunuz? Kutsal Ruh bunu sizin için değiştirebilir. Yeni Ahit yazarları, zamanın Hıristiyanlarının Tanrı'nın canlı varlığını deneyimlemelerinde ısrar etti. Ama bugün bizim için burada mı? Eğer öyleyse, nasıl mevcut? Cevap, Tanrı'nın havarilerin zamanında olduğu gibi bugün de Kutsal Ruh aracılığıyla yaşadığımızdır. Rüzgar olarak algılıyoruz ve bu yüzden göremiyoruz: "Rüzgar istediği yerde esiyor ve düdüğünü duyabiliyorsunuz; ama nereden geldiğini ve nereye gittiğini bilmiyorsunuz. Yani herkes kim ruhtan doğar " (Yuhanna 3,8).

Bir Hıristiyan akademisyen şöyle dedi: "Kutsal Ruh kumda iz bırakmaz". Duyularımız için görünmez olduğu için kolayca gözden kaçabilir ve kolayca yanlış anlaşılabilir. Öte yandan, İsa Mesih hakkındaki bilgimiz daha sağlam bir zemine oturtulmuştur, çünkü Kurtarıcımız insandı. Aramızda insan etinde yaşayan Tanrı, İsa Mesih, Tanrı'ya bizim için bir yüz verdi. Ve Oğul Tanrısı da Tanrı'ya Baba'ya bir yüz verdi. İsa onu görenlerin de Baba'yı "gördüğünü" söyledi. Hem baba hem de oğul bugün ruh dolu Hıristiyanlarla birlikte. Kutsal Ruh aracılığıyla Hıristiyanlar içinde bulunurlar. Bu nedenle, kesinlikle ruh hakkında daha fazla bilgi edinmek ve onu kişisel bir şekilde deneyimlemek istiyoruz. Ruh aracılığıyla inananlar Tanrı'nın yakınlığını tecrübe eder ve sevgisini kullanma yetkisine sahiptir.

Bizim yorgan

Elçiler, özellikle de John için, Kutsal Ruh danışman veya yorgandır. O bela veya ihtiyaca yardım etmeye çağırılan biri. "Benzer şekilde, ruh da zayıflığımıza yardımcı olur. Çünkü ne dua edeceğimizi, bunun nedenini bilmediğimizi bilmiyoruz, ama ruhun kendisi bizim için ifade edilemez bir iç geçirmeye müdahale ediyor." (Romalılar 8,26).

Paul, Kutsal Ruh tarafından yönetilenlerin Tanrı'nın insanları olduğunu söyledi. Dahası, onu babaları olarak gören Allah'ın oğulları ve kızlarıdır. Ruhla dolu olmak, Tanrı'nın halkı manevi özgürlük içinde yaşayabilir. Artık günahkar doğaya bağlı değillerdir ve Tanrı ile birlikte yeni bir ilham ve birliktelik yaşarlar. Bu, Kutsal Ruh'un insanları dönüştürmek için yarattığı radikal değişimdir.

İstekleriniz bu dünya yerine Tanrı'ya yönelik olacaktır. Pavlus bu dönüşümden bahsetti: "Ama Tanrı'nın insanlığının nezaketi ve sevgisi ortaya çıktığında, bizi mutlu etti - doğrulukta ne yapacağımız uğruna değil, merhametinden sonra - yeniden doğuş ve yenilenme banyosu aracılığıyla Kutsal Ruh " (Titus 3,4: 5).
Kutsal Ruh'un varlığı dönüşümün belirleyici gerçekliğidir. Bu nedenle Pavlus şöyle diyebilir: "Mesih'in Ruhu olmayan, onun değil" (Romalılar 8,9'dan). Eğer bir kişi gerçekten dönüştürülürse, Mesih Kutsal Ruh aracılığıyla onun içinde yaşayacaktır. Bu insanlar Tanrı'ya aittir çünkü ruhu onları akrabaları haline getirmiştir.

Ruh dolu hayat

Kutsal Ruh'un yaşamımızdaki gücüne ve varlığına nasıl sahip olabiliriz ve Tanrı'nın Ruhu'nun bizde yaşadığını nasıl bilebiliriz? Yeni Antlaşma'nın yazarları, özellikle de Paul, bir kişinin Tanrı'nın çağrısına verdiği cevabın sonucunun güçlendirme olduğunu söyledi. İsa Mesih’te Tanrı’nın lütfunu kabul etme çağrısı bize eski düşünce tarzlarını terk etme ve Ruh ile yaşama gücü verir.
Bu nedenle, ruh tarafından yönlendirilmemiz, ruh içinde yürümemiz, ruh içinde yaşamamız için teşvik edilmelidir. Bunun nasıl yapılacağı Yeni Ahit kitaplarında geniş bir prensipte açıklanmaktadır. Elçi Pavlus, Hıristiyanların sevgi, sevinç, barış, sabır, nezaket, nezaket, sadakat, nezaket ve kendini kontrol gibi erdemleri yaşamalarına yardımcı olan ruhu "uyarmaları" gerektiğini vurguladı. (Galatyalılar 5,22: 23).

Yeni Ahit bağlamında anlaşılan, bu nitelikler kavramlardan ya da iyi düşüncelerden daha fazlasıdır. Kutsal Ruh tarafından verildiği gibi inananlar içindeki gerçek manevi gücü yansıtırlar. Bu güç her yaşam koşulunda kullanılmayı bekliyor.
Uygulamaya konduğunda erdemler "meyve" veya Kutsal Ruh'un içimizde çalıştığının kanıtı haline gelir. Ruh tarafından güçlendirilmenin yolu Tanrı'dan Ruh'un erdemli mevcudiyetini istemek ve daha sonra ona rehberlik etmektir.
Ruh, Tanrı'nın insanlarına rehberlik ederken, Ruh ayrıca Kilise ve kurumlarının yaşamını da güçlendirir. Kilise ancak bu şekilde kurumsal bir yapı olarak - ruhuna göre yaşayan bireysel inananlar tarafından güçlendirilebilir.

Hristiyanlarda aşk

Kutsal Ruh'un çalışmalarının inananlar içindeki en önemli kanıtı ya da kalitesi sevgidir. Bu kalite, Tanrı'nın doğasını ve Tanrı'nın kim olduğunu tanımlar. Aşk, ruhsal güdümlü inananları tanımlar. Bu aşk, Havari Pavlus'un ve Yeni Ahit'in diğer öğretmenlerinin birincil endişesiydi. Bireysel Hristiyan yaşamının Kutsal Ruh'un sevgisiyle güçlendirilip değiştirilmediğini bilmek istediler.

Manevi hediyeler, ibadet ve ilham veren öğretim (ve) kilise için önemlidir. Ancak Pavlus için Mesih'e iman edenler içinde Kutsal Ruh'un sevgisinin dinamik çalışması çok daha önemliydi. Pavlus "insanların ve meleklerin dillerinde" konuşabiliyordu (I.Korintoslular 1: 13,1) ama aşka sahip değilse, bir gevezelikten başka bir şey değildi. Pavlus ayrıca "kehanet armağanına" sahip olabilir, "tüm sırları ve bilgiyi kavrayabilir" ve hatta "dağları hareket ettirebilecek bir inanca sahip olabilir" (Ayet 2). Ama aşka sahip değilse, o hiçtir. İncil bilgi veya kesin inançlardan oluşan bir depo bile Ruhu sevme yeteneğinin yerini alamazdı. Paul bile şunu söyleyebilirdi: "Sahip olduğum her şeyi fakirlere verirsem ve bedenimi aşksız alevlere verirsem, bu benim için bir faydası olmaz." (Ayet 3). Kendiniz için iyi işler yapmak, Kutsal Ruh'un sevgisi ile karıştırılmamalıdır.

Gerçek Hıristiyanlar

Sadık olan için belirleyici olan, Kutsal Ruh'un aktif varlığı ve Ruhun tepkisidir. Paul, Tanrı'nın gerçek insanlarının - gerçek Hıristiyanların - Tanrı'nın sevgisini hayatlarına yansıtacak şekilde yenilenmiş, yeniden doğmuş ve dönüştürülmüş insanlar olduğunu vurguluyor. Bu dönüşümün sizde gerçekleşmesinin tek bir yolu var. Bu, ikamet eden Kutsal Ruh'un sevgisinin rehberliğinde ve yaşadığı bir yaşamdan geçer. Tanrı, Kutsal Ruh, yüreğinizdeki ve düşüncelerinizdeki Tanrı'nın kişisel varlığıdır.

Paul Kroll tarafından