Trinity'yi İncil'de bulabilir misin?

Üçlü Birliğin doktrinini kabul etmeyenler, kısmen “Üçlü” kelimesinin Kutsal Kitapta bulunmamasından dolayı reddediyorlar. Tabii ki, "Tanrı [üç kişiden oluşur]" veya "Tanrı bir trinity" diyen bir ayet yoktur. Bu, kesinlikle konuşma, hepsi açık ve doğru, ama hiçbir şey ispat etmiyor. İncil'de bulunmayan Hristiyanların kullandığı birçok kelime ve kelime öbeği vardır. Örneğin, "İncil" kelimesi İncil'de bulunmaz.

Dahası: Üçlü Birliğin muhalifleri, Tanrı'nın doğası ve onun doğası hakkındaki üçlü bir görüşün İncil tarafından onaylanamayacağını iddia eder. İncil'in kitapları ilahiyatî eserler olarak yazılmadığından, yüzeysel olarak bu doğru olabilir. Kutsal Yazılarda “Tanrı, bir varlıkta üç kişidir ve işte kanıtıdır” diye bir açıklama yoktur.

Dennoch bringt das Neue Testament Gott (den Vater), den Sohn (Jesus Christus) und den Heiligen Geist in einer solchen Weise zusammen, dass es stark auf die trinitarische Natur Gottes hinweist. Diese Schriften werden im Nachfolgenden als Zusammenfassung der vielen anderen biblischen Passagen zitiert, welche die drei Personen der Gottheit zusammenbringen. Eine Schriftstelle stammt aus den Evangelien, eine andere vom Apostel Paulus und eine dritte vom Apostel Petrus. Die Worte in jedem Abschnitt, die sich auf jede der drei Personen beziehen, sind kursiv gesetzt, um ihre trinitarische Auswirkung zu betonen:

„Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ (Matta 28,19).
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!“ (2 Korintliler 13,13).

„…an die auserwählten Fremdlinge…die Gott, der Vater, ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi“ (1 Petrus 1,1: 2).

İşte Kutsal Yazılardan, biri İsa'nın dudaklarından diğeri ise önde gelen havarilerden üç tanrıyı üç tanede bir araya getiren üç bölüm. Ancak bu sadece benzer pasajların bir örneğidir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Römer 14,17–18; 15,16; 1. Korinther 2,2–5; 6,11; 12,4–6; 2. Korinther 1,21–22; Galater 4,6; Epheser 2,18–22; 3,14–19; 4,4–6; Kolosser 1,6–8; 1. Thessalonicher 1,3–5; 2. Thessalonicher 2,13–14; Titus 3,4–6. Wir ermutigen den Leser, alle diese Stellen zu lesen und zu beachten, wie Gott (Vater), Sohn (Jesus Christus) und der Heilige Geist als Instrumente unseres Heils zusammengebracht werden.
Sicherlich zeigen solche Schriftstellen, dass der neutestamentliche Glaube implizit trinitarisch ist. Natürlich ist es wahr, dass keine dieser Passagen direkt besagt, dass „Gott eine Dreieinigkeit“ ist, oder dass „dies die trinitarische Doktrin ist“. Aber dies ist nicht notwendig. Wie vorhin erwähnt, sind die Bücher des Neuen Testaments nicht formelle, Punkt für Punkt Abhandlungen von Doktrin. Trotzdem sprechen diese und andere Schriftstellen leicht und ohne irgendein Selbstbewusstsein vom Zusammen-wirken von Gott (Vater), Sohn (Jesus) und dem Heiligen Geist. Die Verfasser zeigen kein Gefühl der Fremdheit, wenn sie diese göttlichen Personen in ihrem Heilswirken als eine Einheit zusammenfügen. Der Theologe Alister E. McGrath macht in seinem Buch Christian Theology folgenden Punkt:

Die Grundlage der Doktrin der Dreieinigkeit findet man in dem alles durch-dringenden Muster göttlicher Aktivität, vom dem das Neue Testament Zeugnis ablegt… Dort findet man die engste Beziehung zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligem Geist in den neutestamentlichen Schriften. Immer wieder verknüpfen neutestamentliche Passagen diese drei Elemente als Teil eines grösseren Ganzen. Die Totalität von Gottes rettender Gegenwart und Macht kann nur, so scheint es, ausgedrückt werden, indem man alle drei Elemente involviert… (S. 248).

Bu Yeni Ahit Kutsal Kitapları, Trinity doktrininin kilise tarihi boyunca gerçekten geliştirildiği ve İncil'e değil, “putperest” i yansıttığı yönündeki suçlamaya karşı çıkıyor. Kutsal Yazılara, Tanrı dediğimiz varlık hakkında söylediklerini açık bir zihinde göz önüne alırsak, doğada Tiniyalı olduğumuz açıktır.

Üçlü Birliğin, Tanrı'nın temel doğası ile ilgili her zaman bir gerçeklik olduğunu güvenle söyleyebiliriz. Belki de Eski Ahit döneminde bile, insanın karanlık çağlarında tam olarak anlaşılmamıştır. Fakat Tanrı'nın Oğlu'nun enkarnasyonu ve Kutsal Ruh'un gelişi, Tanrı'nın trinitarist olduğunu ortaya koydu. Bu vahiy, Oğul ve Kutsal Ruh'un tarihimize belirli zamanlarda dünyamıza girdiği somut gerçeklerle verildi. Tarihsel olarak Tanrı'nın üçlü açılışı gerçeği, daha sonra Yeni Ahit dediğimiz Tanrı Sözü'nde tarif edilmiştir.

Hristiyan bir özürçü olan James R. White, The Forgotten Trinity adlı kitabında yazıyor:
„Die Dreieinigkeit wurde nicht bloss in Worten offenbart, sondern stattdessen in der äussersten Handlung des dreieinigen Gottes in der Erlösung selbst! Wir wissen, wer Gott ist, durch das, was er getan hat, um uns zu sich selber zu bringen!“ (S. 167).

Paul Kroll tarafından


pdfTrinity'yi İncil'de bulabilir misin?

Anhang (Bibelstellen)

Roman 14,17-18:
Çünkü Tanrı'nın krallığı yiyecek ve içecek değil, Kutsal Ruh'ta doğruluk ve barış ve neşedir. 18 İçinde Mesih'e hizmet eden, Tanrı'yı ​​sevindirir ve erkekler tarafından saygı duyulur.

Roman 15,16:
Tanrı’nın İncil’ine rahip bir şekilde bakması için Gentile’ler arasında Mesih İsa'nın hizmetkarı olabilirim.

1 Korintliler 2,2: 5:
Çünkü çarmıha gerilmiş İsa Mesih dışında hiçbir şey bilmemenizin doğru olduğunu düşündüm. 3 Ve sende güçsüzdüm, korktum ve büyük titreyerek; 4 ve benim sözüm ve vaazım, insan bilgeliğinin ikna edici sözleriyle gelmedi, fakat Ruh ve Güç'ün ifadesi olan 5 ile, inancınız insan bilgeliğine değil, Tanrı'nın gücüne dayandı.

1 Korintliler 6:11:
Ve böyle biriniz oldu. Ama temiz yıkandın, kutsallaştırdın, Rab İsa Mesih'in adı ve Tanrı'nın Ruhu tarafından haklı çıktın.

1 Korintliler 12,4: 6:
Onlar farklı hediyelerdir; ama bu bir ruh. 5 Ve farklı ofisler var; ama bu bir beyefendi. 6 Ve onlar farklı güçler; ama her şeyde çalışan bir tanrıdır.

2 Korintliler 1,21: 22:
Ama bizi Mesih'te birlikte güçlü kılan ve bize 22'i vuran, bizi mühürleyen ve hayaletlerimizi rehin veren Tanrı'dır.

Galatyalılar 4,6:
Artık siz çocuklarsınız, Tanrı O'nun Ruhu'nu kalbimize gönderdi, şöyle çağırdı: Abba, sevgili Baba!

Efesliler 2,18: 22:
Onun için ikimiz de Baba'ya tek bir Ruh içinde erişebiliyoruz. 19 Yani artık misafir ve yabancı değilsiniz, ancak azizlerin ve Tanrı'nın ev arkadaşlarının vatandaşları, 20, havariler ve peygamberlerin temeline dayanan 21; Rab. 22 Onun sayesinde, aynı zamanda, Ruh'ta bir Tanrı'nın bir parçası haline gelirsiniz.

Efesliler 3,14: 19:
Bu nedenle, dizlerimi Baba'ya, cennetteki ve yeryüzündeki çocuklara denilen her şeyin üzerinde doğru baba olan 15, 16 şerefinin zenginliklerinden sonra iç insandaki ruhuyla güçlenmesi için size güç verdiğini düşünüyorum 17, iman sayesinde Mesih'in kalbinizde yaşar ve siz köklü ve aşıksınız. 18 Böylece tüm azizleri, genişlik ve uzunluk ve yükseklik ve derinliği anlayabilmeniz için, 19 aynı zamanda tüm bilgiyi aşan, Tanrı'nın dolgusuyla dolu olabileceğiniz Mesih sevgisini de tanır.

Efesliler 4,4: 6:
bir beden ve bir ruh, sizin de mesleğinizin bir ümidi olarak adlandırılır; 5 beyefendi, inanç, vaftiz; 6 her şeyin üstünde ve hepsinde ve hepsinde orada olan herkesin bir tanrısı ve babası.

Koloseliler 1,6-8:
Size gelen, dünyaya meyve veren ve sizinle birlikte duyduğunuz günden itibaren büyür ve siz de Tanrı'nın gerçeği hakkındaki lütfunu biliyorsunuzdur. 7 Böylece, size Mesih'in sadık bir hizmetçisi olan sevgili dostumuz Epaphras'tan, bize Ruh'taki sevginizden bahseden 8'tan öğrendiniz.

1. Teslim 1,3 5:
ve Tanrı'nın önünde, babamız, inançtaki işiniz ve aşık olduğunuz işiniz ve Rabbimiz İsa Mesih'in umudundaki sabrınız hakkında düşünmeye devam edin. 4 Sevgili kardeşler, Tanrı tarafından seviliyoruz, sizin seçildiğinizi biliyoruz; 5 Çünkü müjdeye ilişkin vaazımız size sadece Söz'de değil, aynı zamanda iktidarda ve Kutsal Ruh'ta ve kesin olarak geldi. Kendi iyiliğin için aranızda nasıl davrandığımızı biliyorsun.

2. Teslim 2,13 14:
Ama Tanrı'nın sizin için her zaman Tanrı'ya şükretmeliyiz, Tanrının sevdiği kardeşler, Tanrı'nın sizi ilk önce Ruhun kutsallaştırmasına ve İncil'imiz tarafından sizi çağırdığı 14 Gerçeğine olan inancına kurtuluş için seçti. Rabbimiz İsa Mesih'in görkemi.

Titus 3,4-6:
Ama Tanrı'nın nezaket ve hayırseverliği Kurtarıcımız 5 olduğunda, bizi mutlu etti - yaptığımız dürüstlük çalışmaları için değil, merhameti için - Kutsal Ruh'ta yeniden doğuş ve yenilenme banyosu aracılığıyla, 6 Bol miktarda üzerimize Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla düştü.